Podlaskie Centrum Psychogeriatrii
Podlaskie Centrum Psychogeriatrii jest specjalistyczną placówką medyczną świadczącą usługi z zakresu neurologii, psychiatrii i geriatrii. Ideą powstania naszego Centrum stała się potrzeba stworzenia miejsca kompleksowej opieki medycznej, udzielającego świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowanych specjalistów. Naszym głównym celem jest dbanie o zdrowie pacjentów poprzez zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronną opiekę medyczną wykonywaną z dużą starannością oraz diagnostykę i leczenie w szerokim zakresie.
 
W Podlaskim Centrum Psychogeriatrii działają:
 
  •    Oddział Dzienny Psychogeriatrii (umowa z NFZ)
  •    Poradnia Zdrowia Psychicznego (umowa z NFZ)
  •    Poradnia Neurologiczna (umowa z NFZ)
  •    Zespół Leczenia Środowiskowego (umowa z NFZ)
  •    Poradnia Geriatryczna (poradnia prywatna)
 
W 2011r. Podlaskie Centrum Psychogeriatrii otrzymało Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 w zakresie „leczenia zaburzeń psychicznych pacjentów w wieku powyżej 60 roku w oddziale dziennym”, co potwierdza wysoką jakość usług świadczonych w ramach Centrum.
Lokal Podlaskiego Centrum Psychogeriatrii jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.