Podlaskie Centrum Psychogeriatrii

GERIATRIA

Podlaskie Centrum Psychogeriatrii

WSZECHSTRONNE PODEJŚCIE DO PACJENTA

PORADNIA GERIATRYCZNA
Nasza Poradnia Geriatryczna zapewnia kompleksową opiekę pacjentom w wieku podeszłym i propaguje profilaktykę zdrowotną, zapewniającą seniorom pomyślne starzenie. W zakresie profilaktyki postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych mogących upośledzić stan funkcjonalny osób w wieku podeszłym.
Poradnia Geriatryczna jest poradnią prywatną.
Skierowanie: Skierowanie nie jest wymagane.​
Scroll to Top