Podlaskie Centrum Psychogeriatrii

BADANIE USG DOPPLER

Podlaskie Centrum Psychogeriatrii

USG DOPPLER

Badanie dopplerowskie pozwala ocenić wydolność żył i tętnic oraz dokładnie wskazać miejsca, gdzie pojawiły się zmiany chorobowe takie jak niedrożność, zatory żylne i tętniaki. Zwężenie żył lub tętnic w postaci blaszki miażdżycowej bądź zakrzepów stwarza realne zagrożenie dla życia pacjenta, może bowiem powodować tak niebezpieczne stany jak udar mózgu, zawał serca i zatorowość płucną. Z tego względu bardzo ważne jest, żeby w porę wykryć nieprawidłowości w przepływie krwi i rozpocząć leczenie.

Badanie Doppler tętnic szyjnych 120 zł
Badanie Doppler żył/tętnic kończyn dolnych 200 zł
Scroll to Top